Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie

WÓJT GMINY ZEMBRZYCE

Działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zembrzyce, przeznaczonych do oddania
w użyczenie dla klubu sportowego.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Zembrzyce i telefonicznie w godzinach urzędowania – tel. (33) 8746002, wew. 18.

Dodano w dziale Komunikaty i Ogłoszenia 2900 dni temu