Ceny i stawki za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków w 2016r.

Ceny i stawki za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą:

1) gospodarstwa domowe

woda- 3,57 zł/m3 brutto

ścieki- 4,65 zł/m3 brutto

opłata abonamentowa- 5,50 zł

 

2) pozostali odbiorcy

woda- 5,40 zł/m3 brutto

ścieki- 5,77 zł/m3 brutto

opłata abonamentowa- 5,50 zł

 

Dodano w dziale Opłaty 1149 dni temu