INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO REFERENT W URZĘDZIE GMINY ZEMBRZYCE ½ ETATU

Informujemy, że do dnia 16.08.2017 r. do godziny 12:00 do Urzędu Gminy Zembrzyce 34-210 Zembrzyce 540 wpłynęły trzy oferty kandydatów na stanowisko referenta ds. rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami.

Po szczegółowej analizie zawartości ofert i zbadaniu ich zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie ustalono, że żadna oferta nie spełnia wymogów formalnych. Kandydaci nie posiadali wymaganego w ogłoszeniu o naborze niezbędnego wykształcenia.

W związku z powyższym przedmiotowa procedura naboru pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Dodano w dziale Aktualności 278 dni temu