Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni wraz z instalacją w ramach projektu pn. „ Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce’’

Dostawa  pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni wraz z instalacją w ramach projektu pn. „ Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 

Nr referencyjny postępowania : COS.271.3.2017

Zamawiający : Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : dostawy

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki)

 
COS.271.3.2017 » (1.4 MiB)
Informacja z otwarcia ofert :
COS.271.3.2.2017 » (690.7 KiB)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania :
COS.271.3.5.2017 » (826.4 KiB)
Zmiana SIWZ, zmiany terminów, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia :
Dodano w dziale Aktualności , Na piątkę z plusem , Przetargi 1351 dni temu