INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA

Wójt Gminy Zembrzyce informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani Anna Sternal, zam. Budzów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Sternal posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydatki. W opinii komisji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się
o zatrudnienie wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku.

Dodano w dziale Aktualności 37 dni temu