Wojewoda zniósł zakaz handlu ptakami

Od najbliższego wtorku (tj. 1 czerwca) na terenie suskiego placu targowego ponownie będzie możliwość zakupu kur, gęsi, gołębi i innych ptaków.

21 kwietnia 2021r. Wojewoda Małopolski wprowadził na terenie województwa małopolskiego zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków. Rozporządzenie zostało wydane w związku z wyznaczeniem na terenie powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego 12 ognisk choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz zagrożeniem wystąpienia ww. choroby zakaźnej w pozostałych powiatach województwa małopolskiego i koniecznością zminimalizowania ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby.

We wtorek (25 maja) Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków. Ta decyzja powoduje, że wznowiona może zostać sprzedaż ptaków na placach targowych.

 

 

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 19 dni temu