Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem i bezpłatne użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka o numerze ewidencyjnym 4250/3, obręb Zembrzyce, będąca we władaniu Gminy Zembrzyce

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki – 234  m2, tj. 0,0234 ha.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę o kształcie prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej. Działka zlokalizowana jest na obrzeżach miejscowości Zembrzyce, w pobliżu rzeki Paleczki, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i przemysłowych.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  ZE24 – teren zieleni nieurządzonej.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 miesiące.
 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – czynsz dzierżawny
  w kwocie 250,00 zł brutto/ na rok.
 5. Terminy wnoszenia opłat:

14 dni od dnia wystawienia faktury przez wydzierżawiającego.

 1. Zasady aktualizacji opłat – 2 miesięczny okres wypowiedzenia.
 2. Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

            umowa dzierżawy na okres do 3 lat.

      12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy w budynku nr 511 w Zembrzycach, zlokalizowanym na działkach nr: 4683, 4682, 456/7 i 4886, nr księgi wieczystej KR1B/00028311/6.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia lokalu – 493,30 m2.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi lokal użytkowy w budynku nr 511 w Zembrzycach (Remiza OSP). W skład lokalu wchodzą pomieszczenia zlokalizowane na parterze i na piętrze budynku. Lokal obejmuje na parterze 7 pomieszczeń, w tym: lobby, 3 pomieszczenia gospodarcze, 2 toalety i hall. Na piętrze – 4 pomieszczenia, w tym: 2 sale zabaw
i 2 pomieszczenia stanowiące zaplecze kuchenne. W skład lokalu wchodzi również klatka schodowa oraz dostęp do piwnicy. Lokal posiada wyodrębnione wejście.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  UP2 – teren usług publicznych.

Lokal zagospodarowany jest na działalność usługową, związaną z gastronomią.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: lokal jest już zagospodarowany.
 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – czynsz
  w kwocie 2 000,00 zł brutto/ miesięcznie.
 5. Terminy wnoszenia opłat:

14 dni od dnia wystawienia faktury przez wynajmującego.

 1. Zasady aktualizacji opłat – 2 miesięczny okres wypowiedzenia.
 2. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:

            Umowa najmu na okres od 01.04.2021 r. do 31.10.2022 r. na działalność usługową, związaną z gastronomią.

      12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy w budynku nr 511 w Zembrzycach, zlokalizowanym na działkach nr: 4683, 4682, 456/7 i 4886, nr księgi wieczystej KR1B/00028311/6.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia lokalu – 169,40 m2.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi lokal użytkowy (Remiza OSP) w budynku nr 511 w Zembrzycach. W skład lokalu wchodzi 5 pomieszczeń, w tym: garaż, biuro, WC, magazyn i korytarz. Lokal posiada wyodrębnione wejście przez garaż.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  UP2 – teren usług publicznych.

Lokal zagospodarowany jest na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: lokal jest już zagospodarowany.
 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:

            Umowa użyczenia na okres do 3 lat na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej.

      12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy w budynku nr 511 w Zembrzycach, zlokalizowanym na działkach nr: 4683, 4682, 456/7 i 4886, nr księgi wieczystej KR1B/00028311/6.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia lokalu – 24,80 m2.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi lokal użytkowy w budynku nr 511 w Zembrzycach (Remiza OSP). W skład lokalu wchodzą 2 pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  UP2 – teren usług publicznych.

Lokal zagospodarowany jest na działalność centrali telefonicznej.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: lokal jest już zagospodarowany.
 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – czynsz
  w kwocie 891,75 zł brutto/ miesięcznie.
 5. Terminy wnoszenia opłat:

21 dni od dnia wystawienia faktury przez wynajmującego.

 1. Zasady aktualizacji opłat – 2 miesięczny okres wypowiedzenia.
 2. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:

      Umowa najmu na okres do 3 lat na działalność centrali telefonicznej.

      12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Boisko sportowe w Tarnawie Dolnej wraz z budynkiem gospodarczym, zlokalizowane na działce nr ewid. 5687, nr księgi wieczystej KR1B/00053347/1.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia budynku – 64 m2

powierzchnia działki – 1,0335 ha.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi działkę nr ewid. 5687 w Tarnawie Dolnej, zabudowana boiskiem sportowym oraz budynkiem gospodarczym bez numeru porządkowego, stanowiącym zaplecze dla klubu sportowego (szatnie).

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  US1 – teren usług sportu i rekreacji.

Nieruchomość jest zagospodarowana na działalność sportową.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość jest już zagospodarowana.
 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:

            Umowa użyczenia na okres do 3 lat na działalność statutową klubu sportowego.

      12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal w budynku nr 45 w Śleszowicach, zlokalizowanym na działkach nr ewid. 1987/1, 1987/2 i 1987/3, nr księgi wieczystej KR1B/00057326/6.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia lokalu – 71,58 m2

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi lokal użytkowy w budynku nr 45 w Śleszowicach, w skład którego wchodzi 8 pomieszczeń, w tym: sala prób orkiestry, łazienka, WC, 2 pomieszczenia gospodarcze, biuro i 2 korytarze.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  U1 – tereny zabudowy usługowej.

Nieruchomość jest zagospodarowana na działalność orkiestry.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość jest już zagospodarowana.
 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:

            Umowa użyczenia na okres do 3 lat na działalność statutową orkiestry.

      12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość składająca się z lokalu użytkowego w budynku nr 541 w Zembrzycach, zlokalizowanego na działce nr ewid. 461/10, nr księgi wieczystej KR1B/00057326/6.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia lokalu – 23 m2

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi lokal użytkowy, zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku nr 541 w Zembrzycach (Przychodnia Zdrowia).

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  UP2 – tereny usług publicznych.

Nieruchomość jest zagospodarowana na działalność leczniczą ( punkt szczepień).

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość jest już zagospodarowana.
 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:

            Umowa użyczenia na okres do 3 lat na działalność leczniczą.

      12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

 

Dodano w dziale Aktualności 27 dni temu