Zmiany w ewidencji ludności – informacja

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012, poz. 1407), która wprowadza szereg ułatwień
w realizacji obowiązku meldunkowego, t. j.:

 • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy,
 • wydłużenie terminu na zgłoszenie meldunku (do 30 dni),
 • wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu
  w nowym miejscu (wszystkie te czynności wykonywane będą w jednym urzędzie,
  z chwilą zameldowania się w nowym miejscu),
 • brak obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,
 • zniesienie sankcji karnych m.in. dla obywateli polskich czy obywateli Unii Europejskiej, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,
 • umożliwienie dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika,
 • zniesienie obowiązku właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy dotyczącego weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników,
 • zniesienie obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów
 • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy
Dodano w dziale Ogólne 2623 dni temu