Budowa placu zabaw w miejscowości Zembrzyce

Budowa placu zabaw w miejscowości Zembrzyce

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.8.2018

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : roboty budowlane

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.8.2018 » (20.3 MiB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.05.2018r.:

RIR.271.8.36.2018 » (472.5 KiB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 15.05.2018r.:

Dodano w dziale Aktualności , Projekty unijne , Przetargi 716 dni temu