„Złote Gody” w Zembrzycach

Na uroczystości Złotych Godów w Domu Weselnym w Zembrzycach na zaproszenie P. Grażyny Fuja – pełniącej obowiązki Wójta Gminy Zembrzyce przybyli:
Złoci Jubilaci – 11 par,
P. Łukasz Palarski – Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce,
P. Anna Zawiła – Kierownik USC,
P. Elżbieta Fidelus – Dyrektor Zespołu Szkół w Zembrzycach,
P. Ewelina Pilarczyk – Animator Kultury z Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa,
P. Edyta Łepkowska – dziennikarka z Kroniki Beskidzkiej,
Panie z Zembrzyckiego Kola Gospodyń Mioduszyna,
Ania Fidelus i Edward Stopa z Zespołu Szkół w Zembrzycach
Zwykle uroczystości obchodzone są w okresie zimowym w połączeniu ze spotkaniem opłatkowym, wtedy sala jest pełniejsza i gości więcej – lecz tym razem były tylko obchody Jubileuszowe – 50 lecia pożycia małżeńskiego.

Najpierw był występ Ani Fidelus i p. Edwarda Stopy z Zespołu Szkól w Zembrzycach, za co były gorące podziękowania i życzenia udanych i szczęśliwych wakacji w Gronie przyjaciół.
Na rozpoczęcie części oficjalnej p.o. Wójta Gminy Zembrzyce Grażyna Fuja odczytała
fragment Biblii Tysiąclecia „Hymn do miłości”/ list Św. Pawła do Koryntian/
„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał grzmiący. Gdybym miał też dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką wiarę , tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał , nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”…

Następnie poinformowała:
Medale jubilatom przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Pisma o przyznaniu medali od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali Jubilaci już jakiś czas temu, w dniu 29 czerwca 2011 r. dokonano dekoracji.

Złote gody obchodzili:
1. Czesław i Zofia Bik z Tarnawy Dolnej
2. Edward i Rozalia Fidelus z Zembrzyc
3. Zdzisław i Stefania Frosztęga z Zembrzyc
4. Karol i Rozalia Glińscy z Zembrzyc
5. Henryk i Władysława Król ze Śleszowic
6. Mieczysław i Anna Kulak z Marcówki
7. Kazimierz i Stanisława Listwan z Zembrzyc
8. Czesław i Wanda Madej z Tarnawy Dolnej
9. Franciszek i Helena Nosal z Zembrzyc
10. Stanisław i Maria Pękala z Zembrzyc
11. Józef i Władysława Pieczara z Marcówki
12. Bolesław i Danuta Wrona z Zembrzyc

Przed dekoracją medalami, kwiatami i wręczeniu upominku były serdeczne życzenia:
Przewodniczącego Rady Gminy Łukasza Palarskiego,
Pełniącej obowiązki Wójta Gminy Zembrzyce Grażyny Fuja, która powiedziała między innymi: „Z okazji Waszego doniosłego Święta „ Złotych Godów” w imieniu Władz Gminy Zembrzyce składam serdeczne gratulacje za chlubne przeżycie pięknej i długiej drogi życia, za trud w wychowaniu dzieci, za ofiarną miłość, przykład życia, przeżyte cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, za każdy siwy włos na Waszej skroni, za całokształt pracy na rzecz swojej rodziny, najbliższego środowiska i całej naszej Gminy.
Spotykacie się Drodzy Jubilaci na uroczystościach rodzinnych i przy zwykłych okazjach. Wymieniacie nawzajem poglądy, jesteście zawsze gotowi spieszyć sobie nawzajem z pomocą i moralnym poparciem. Jesteście przykładem dobrych rodzin.
Oglądacie się dziś z pewnością na punkt wyjścia zegara, który wybił dla Was 50 lat wspólnego życia małżeńskiego; zegara, którego wskazówek cofnąć się nie da.
Dziś z pewnością martwicie się o dzieci i wnuki – jak ułożą sobie własne życie w tej naszej rzeczywistości , czy dopisze Wam zdrowie, by móc cieszyć się tym jak rozwijają się następne pokolenia Waszej rodziny, czy dzieciom i wnukom żyć się będzie dobrze.
Kiedy z refleksją pochylacie się nad rodzinnymi albumami z pewnością zdajecie sobie sprawę, że to dzięki Waszym wysiłkom w Waszych rodzinach panuje szczęście i wzajemne zrozumienie, panuje stabilizacja.
Możecie z dumą stwierdzić, że dobrze wywiązaliście się ze swoich obowiązków wobec siebie, dochowując sobie wierności , spiesząc sobie z poparciem i pomocą zarówno w radosnych jak i smutnych chwilach Waszego życia.

Życzymy długich i pogodnych lat życia w dobrym zdrowiu, zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów- tych, które stawiacie sobie obecnie, jak i tych, które postawiliście sobie przed wielu laty wstępując na wspólną drogę życia, harmonii i radości jak również satysfakcji z tego, co przez te pół wieku zbudowaliście trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem małżeńskim : w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości, w bogactwie i w biedzie.
Życzymy zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów oraz doczekania dalszych jubileuszy.
Szczęść Wam Boże

Życzenia złożyła również Kierownik USC – Anny Zawiła.
Po dekoracji było wspólne zdjęcie, posiłek, toast wzniesiony przez Przewodniczącego Rady Gminy Łukasza Palarskiego, były śpiewy Zembrzyckiego Koła Gospodyń Mioduszyna oraz wszystkich zebranych, odśpiewano 100 lat. Były chwile wzruszenia Jubilatów oraz gości.
Na zakończenie podziękowania za udział, za organizację uroczystości , za słowa serdecznych życzeń padły ze strony organizatora Jubilatów.

 

 

Dodano w dziale Ogólne 3586 dni temu