Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2019-2020

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2019-2020

 

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.6.2019

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : usługi

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.6.2019 » (9.3 MiB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP z dnia 13.06.2019r.:

RIR.271.6.2019 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.06.2019r.:

Modyfikacja SIWZ RIR.271.6.6.2019

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.06.2019r.:

RIR.271.6.10.2019

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 04.07.2019r.:

RIR.271.6.13.2019

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 681 dni temu