„Bezpieczny Strażak 2019”

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W lipcu 2019r. Gminie Zembrzyce przyznano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania „Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Zembrzyce w odzież ochronną do działań bojowych oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy”. Dokonano zakupu:

- 2 kompletów aparatów powietrznych wraz z butlą i maską oraz 2 sygnalizatorów bezruchu dla OSP Śleszowice,

- wentylatora oddymiającego dla OSP Tarnawa Dolna,

- 2 kompletów ubrania specjalnego dla OSP Zembrzyce,

- 2 radiotelefonów, 6 węży W75 i 6 węży W52 dla OSP Marcówka.

W/w  sprzęt i elementy ubrania bojowego zostały uroczyście przekazane na ręce przedstawicieli wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Zembrzyce w dniu 23 września 2019r.

Zakup ten zapewni bezpieczeństwo strażaków wykonujących działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Zembrzyce. Zakupiony sprzęt niewątpliwie przyczyni się do skutecznego przeprowadzania działań bojowych i usuwania skutków zagrożeń dla środowiska, podniesie bezpieczeństwo pracy i efektywność strażaków podczas prowadzonych akcji ratunkowych oraz zwiększy mobilność jednostki.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie wynosi 14.189,35zł a całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 28.378,70zł.

Dodano w dziale Aktualności 199 dni temu