Poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SG ZOZ w Zembrzycach poprzez dobudowę windy w budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach wraz z wykonaniem miejsc postojowych, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych.

 

Poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SG ZOZ w Zembrzycach poprzez dobudowę windy w budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach wraz z wykonaniem miejsc postojowych, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Nr referencyjny postępowania : 3/ZP/2017

Zamawiający :  Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : roboty budowlane

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki)

3 ZP.2017 » (4.2 MiB)

Informacja z otwarcia ofert :

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej :

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania :

 

Dodano w dziale Aktualności , Projekty unijne , Przetargi , W trakcie realizacji 833 dni temu