Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce z okresu międzysesyjnego

 

W okresie od 28 maja 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. podjęto oprócz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1.      Przeprowadzono przetarg na modernizację dróg na terenie Gminy Zembrzyce w roku 2013 (Dąbrowy w Marcówce, Jasioty w Marcówce, Zarębki Nad Skawcami w Zembrzycach, Biele – Pająki w Tarnawie Dolnej, Makówka w Tarnawie Górnej, Pod Las w Tarnawie Górnej, Fidelus Kołata w Zembrzycach, Do Szczygłów w Tarnawie Dolnej, Kadelówka w Śleszowicach, Na 3 – cią Polanę w Zembrzycach) oraz remont drogi rolniczej do upadku w Marcówce).

2.      Przeprowadzono przetarg na wymianę oświetlenia ulicznego w Gminie Zembrzyce.

3.      Podpisano umowę na opracowanie projektu robót geologicznych dla 5 studni wierconych, w tym jedna dla miejscowości Marcówka obok budynku Szkoły Podstawowej, dwie dla  osiedla Zarąbki nad Skawcami oraz dwie dla osiedla Koźle.

4.      Podpisano umowę na sprzedaż koparko-ładowarki typ NH B110 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w na kwotę 140 000 zł brutto.

5.      Przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy, zwycięzca został zakwalifikowany do etapu powiatowego.

6.      W dniu 07 czerwca Wójt Gminy uczestniczył w Jubileuszu 30-lecia Szpitala w Suchej Beskidzkiej.

7.      W ramach wdrażania nowych zasad gospodarowania odpadami w Gminie Zembrzyce zrealizowany został film pt. ”Segreguj odpady” informujących o zasadach segregacji odpadów w gminie.

8.      W dniu 11 czerwca w Tarnawie Górnej odbyło się spotkanie dotyczące strategii rozwoju turystyki w rejonie zbiornika Świnna Poręba realizowane w ramach Programu „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba”.

9.      W dniach 22-23 czerwca odbyła się impreza kulturalna Dni Gminy Zembrzyce.

10.  W dniu 27 czerwca 2013 roku Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniu z Ministerstwem Środowiska w sprawie prac związanych z budową zbiornika Świnna Poręba. Wójt ubiegał się o realizację ważnych dla Gminy inwestycji, związanych z budową zbiornika.

 

 

 

 

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 2471 dni temu