WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2020 ROKU

Do konkursu przystąpiła 1 organizacja – 1 Stowarzyszenie Muzyczne „Śleszowice”

Oferta złożona przez 1 Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji  w kwocie 12.000 zł.

W związku z tym postanowiono przyznać dotację w kwocie 12.000 zł.

 

 

 

Dodano w dziale Aktualności 59 dni temu