Uhonorowanie lokalnych liderów Laurem Babiogórskim

W dniu 19 grudnia 2015 roku w Ośrodku Wypoczynkowo Rekolekcyjnym w Zembrzycach  odbyło się  uroczyste Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, na którym uhonorowano  działalność lokalnych liderów Laurem Babiogórskim.

Laur Babiogórski – to odznaczenie ustanowione przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich dla zasłużonych za działalność na rzecz dokumentowania przeszłości historycznej, za szeroką działalność popularyzatorską w dziedzinie kultury i regionalizmu, za promowanie walorów regionu oraz za działania na rzecz rozwoju i promocji regionu Beskidów.

Kolejny już raz tytuł ten zawędrował do Gminy Zembrzyce. Kapituła Stowarzyszenia przyznała Laur Babiogórski  Orkiestrze Dętej  RYTM w Zembrzycach  za osiągnięcia muzyków, społeczników w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania szeroko pojętej kultury oraz promocję Gminy Zembrzyce  w tych dziedzinach. Wyróżnienie  to zostało skierowane  do wszystkich członków orkiestry, za wytrwałą solidną pracę i angażowanie  się w działania umacniające tożsamość kulturową, służące rozwojowi  i promocji regionu Podbabiogórza.

Laur Babiogórski otrzymała też  Pani Maria Heldt  za całokształt pracy kulturalno społecznej, kultywowanie lokalnych  tradycji, kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, przekazywanie młodemu pokoleniu szacunku do tego co najważniejsze, a więc  do naszych korzeni,  za propagowanie  miejscowego folkloru , co jest jej życiową pasją  i wyzwaniem.
Z innych gmin Laury otrzymali: Pani Cecylia Lang z Gminy Lanckorona, Koło Gospodyń „Jaszczurowianki” z Gminy Mucharz, Pan  lek. med. Jan Grygierczyk z Gminy Lipnica Wielka i Pani Magdalena Bartkowska z Gminy Stryszów.  Gratulujemy nagrodzonym  i dziękujemy za zaangażowanie  w życie lokalnej społeczności,  udział we wszystkich ważnych wydarzeniach Gminy, aktywną współpracę  z samorządem . Mamy nadzieję, że otrzymane  wyróżnienie wpłynie  na podejmowanie jeszcze większego wysiłku i działań  na rzecz naszej „ Małej Ojczyzny”.

Dodano w dziale Aktualności , Kultura 1333 dni temu