WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2021 ROKU

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje tj.:
1)      Orkiestra Dęta „RYTM” Zembrzyce,
2)      1 Stowarzyszenie Muzyczne „Śleszowice”
3)      Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”

Ad. 1)
Oferta złożona przez Orkiestrę Dętą „Rytm” Zembrzyce spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku.
Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji w kwocie 15.000 zł.
W związku z tym postanowiono przyznać dotację w kwocie 15.000 zł.

Ad. 2)
Oferta złożona przez 1 Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku.
Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji w kwocie 14.000 zł.
W związku z tym postanowiono przyznać dotację w kwocie 14.000 zł.

Ad. 3)
Oferta złożona przez Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku.
Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji w kwocie 5.000 zł.
W związku z tym postanowiono przyznać dotację w kwocie 5.000 zł.

Dodano w dziale Aktualności 8 dni temu