UZNANIE CELOWOŚCI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 245 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) oraz w związku ze złożoną przez LKS „Tarnawianka” ofertą realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „Potencjał ciała w ruchu – Warsztaty tańca cheerleaders”, Wójt Gminy Zembrzyce uznaje celowość realizacji w/w zdania.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Zembrzyce oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 205 dni temu