Sprawozdanie z prac Wójta w okresie Międzysesyjnym

 

W okresie od 27 grudnia 2013 r. do 24 stycznia 2014 r. podjęto oprócz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Zamontowano barierki ochronne drogowe na terenie Gminy Zembrzyce w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach ( koszt 29 676,00 zł).

2.     Odbyło się spotkanie Wójta Gminy z mieszkańcami Zarębek Skawieckich w celu omówienia sprawy drogi dojazdowej do przysiółku oraz zaopatrzenia w wodę.

3.     Odbyło się zebranie Wójta Gminy z mieszkańcami Zembrzyc w sprawie remontu kanału burzowego przy „ ul. Słowackiego”.

4.     Przyznano dotację na realizację zadań publicznych:

- dla LKS „Błyskawica” Marcówka przyznano kwotę dotacji 26 000 zł na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- dla Orkiestry Dętej „Rytm” Zembrzyce przyznano kwotę dotacji 7000 zł na realizacje zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej przyznano kwotę 20 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 2266 dni temu