Otwarcie Dworu w Zembrzycach po renowacji

W dniu 6 października 2011 r. o godzinie 14-tej odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej dworu w Zembrzycach .

W uroczystości udział wzięli:
- Wikariusz Biskupi ks. Prałat Jan Kabziński, dawny dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej i inicjator rewitalizacji dworu w Zembrzycach,
- Wikariusz Generalny ks. Infułat Bronisław Fidelus,
- Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Bogdan Kordula,
- proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach Jan Kapusta, prałat Józef Ptak,
- księża reprezentujący wiele środowisk,
- Przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w osobach; Wicestarosta Jan Woźny oraz Przewodniczący Rady Powiatu Arkadiusz Kucia,
- Gminy Zembrzyce: Wójt Eugeniusz Stypuła, Sekretarz Gminy Grażyna Fuja ,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Żmudka , pracownicy GOPS Ewa Drabik i Anna Baca,
- Dyrekcja Zespołu szkól w Zembrzycach : Elżbieta Fidelus i Piotr Talaga,
- sołtys Maria Kuś
- Oraz przedstawiciele: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,
- Wojewódzki Konserwator Zabytków Jan Janczykowski,
- Przedstawiciele firm realizujących remont,
- Kierownicy zaprzyjaźnionych ośrodków dla osób niepełnosprawnych,
- Podopieczni WTZ i ich rodziny,
- mieszkańcy miejscowości Zembrzyce.

Gości witał Kierownik Warsztatów Terapii zajęciowej Michał Latko.

Uroczystość uświetniona została przez:
Zembrzyckie Koło Mioduszyna oraz Zespół Muzyki Dawnej z Suchej Beskidzkiej.
W wystąpieniach powiedziano wiele ciepłych słów związanych z historią dworku, jego modernizacją.
Wspomniano, że Dwór szlachecki w Zembrzycach, wybudowany przez Stanisława Leliwę Ostrzeszewicza w latach 1807 – 1810, był siedzibą właścicieli Zembrzyc aż do roku 1903, kiedy zmarła Teofila Znamięcka z Ostrzeszewiczów, ostatnia dziedziczka Zembrzyc. Po śmierci dziedziczki Teofili Znamięckiej w budynku dworu mieściły się różne instytucje: siedziba nadleśnictwa, ochronka, a później przedszkole. Kiedy przedszkole przeniesiono do budynku szkoły, opustoszały dwór niszczał i groził zawaleniem. Gmina z powodu braku środków nie była w stanie podjąć remontu zabytkowego budynku.

Były wspomnienia osób uczęszczających do dworku jako do ochronki, z którymi podzielili się p. Zofia Pandlowska z Zembrzyc i ks. Infułat Bronisław Fidelus.
Wójt Gminy Zembrzyce Eugeniusz Stypuła w swej wypowiedzi powiedział m. in. „Dziękuje serdecznie za zaproszenie na uroczyste otwarcie zabytkowego dworu w Zembrzycach po jego renowacji. Dziękuję w imieniu własnym i społeczności Zembrzyc, że przekazany za symboliczną złotówkę obiekt znalazł godnego Inwestora, który nie tylko przywrócił jego świetność, ale zapewnił w nim miejsce pobytu i terapii osób szczególnie doświadczonych przez los.

Powstał następny piękny obiekt, który wpływa na zmianę oblicza miejscowości zwiększając jej walory turystyczne.

Życzę, aby służył społeczności zarówno lokalnej jak i wszystkim potrzebującym, a jego działalność przynosiła pożytek szczególnie dla osób korzystających z niego w ramach terapii.”. W dalszej części wypowiedzi podał początki współpracy z Dyrektorem Caritas Prałatem Janem Kabzińskim w zakresie przekazania dworku za symboliczną złotówkę. Podkreślił zasługi ks. Prałata, że projekt ten mógł być realizowany dzięki bardzo dobrej współpracy Caritas z Gminą i społeczeństwem miejscowości Zembrzyce.
Wójt wręczył kwiaty i książki ks. Prałatowi Janowi Kabzińskiemu, ks. Dyrektorowi Bogdanowi Korduli i ks. Infułatowi Bronisławowi Fidelus.

W dworze znalazły miejsce Warsztaty Terapii Zajęciowej przeniesione z dawnego budynku domu parafialnego – Domu Św. Brata Alberta. W budynku tym obecnie działają:
Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny i Stacja Opieki.
Dokonano poświęcenia obiektu oraz przecięcia wstęgi, aby w sposób oficjalny rozpocząć działalność w Dworku.
Wszyscy zebrani zostali zaproszeni do zwiedzania pomieszczeń w ramach dnia otwartego.

Sekretarz Gminy
Grażyna Fuja

 

b.lach

Dodano w dziale Aktualności 3485 dni temu