Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2018/2019

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2018/2019

Część 1 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej i Szkoły Podstawowej w Śleszowicach,

Część 2 – Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zembrzycach.

Numer referencyjny postępowania: COS.271.III.2018

Zamawiający: Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu: usługi

 

Więcej informacji w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

COS.271 III.2018 » (12.1 MiB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.08.2018r.:

COS.271.III.7.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 08.08.2018r.:

COS.271.III.8.2018

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 364 dni temu