Zawiadomienie o XXXVIII sesji siódmej kadencji Rady Gminy Zembrzyce

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję trzydziestą ósmą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Zembrzyce w dniu 8 listopada 2018 r. tj. czwartek o godz. 14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024.

5. Analiza oświadczeń majątkowych.

6. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Zadora

 

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 234 dni temu