Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Zembrzyce w dniu 28 grudnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

            Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję trzydziestą sesję Rady Gminy Zembrzyce w dniu 28 grudnia 2017 r. tj. czwartek o godz. 14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z prac Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Zembrzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV-258/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu w latach 2014-2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/16 Rady Gminy Zembrzyce w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu w postaci opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Zembrzyce w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/178/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.
 12. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2018 rok.
 13.  Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i informacje.
 17. Zakończenie.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                  Tadeusz Zadora

Dodano w dziale Sesje Rady 390 dni temu