Przetarg na sprzedaż nieruchomości – działka nr 1103/4, obr. Tarnawa Dolna

WÓJT GMINY ZEMBRZYCE

ogłasza
pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 1103/4, położoną w Tarnawie Dolnej, objętą księgą wieczystą numer KR1B/00065637/8.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  działka nr ew. 1103/4

  - położona w Tarnawie Dolnej, obręb 0003,  powiat suski, województwo małopolskie
  objęta księgą wieczystą numer KR1B/00065637/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 1. Powierzchnia nieruchomości:  0,0606 ha.
 1. Opis nieruchomości:
  Działka nr ew. 1103/4 o powierzchni 0,0606 ha, położona w obrębie 0003 Tarnawa Dolna, gmina Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie.

  Działka znajduje się w strefie pośredniej wsi, w sąsiedztwie terenów rolnych,
  w odległości około 100 m od zabudowy zagrodowej wsi.
  Brak bezpośredniego dojazdu do działki.
  Teren działki lekko pofałdowany, suchy.
  Kształt działki nieregularny, wydłużony.
  Działka niezabudowana, nieuzbrojona, ogrodzona.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży
  .
  W planie miejscowym działka położona jest na terenie użytków rolnych (R23).
  Równocześnie działka znajduje się w obszarze OS1 o funkcji: obszar osuwisk aktywnych ciągle.
 1. Cena wywoławcza:    7 531,70 zł  brutto.
 1. Termin zapłaty:
  Jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 2. Wyżej wymienionej nieruchomości nie obciążają długi i ograniczenia.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00
  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce
  .
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł
  do dnia 10.12.2019 r. (wpływ) na konto Gminy Zembrzyce:

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
89 8128 0005 0000 0462 2000 0070.

 1. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nieruchomość, a pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni po zakończeniu przetargu.
 2. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej ( 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  tj. 80,00 zł).
 4. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 5. Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Zembrzyce w pokoju nr 16 lub telefonicznie pod numerem telefonu 33 8746002 lub 33 8746040.

 

Dodano w dziale Aktualności 276 dni temu