Ceny i stawki za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w 2017 roku

Ceny i stawki za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą:

1) gospodarstwa domowe

woda- 3,67 zł/m3 brutto

ścieki- 4,86 zł/m3 brutto

opłata abonamentowa- 5,51 zł

 

2) pozostali odbiorcy

woda- 5,51 zł/m3 brutto

ścieki- 6,05 zł/m3 brutto

opłata abonamentowa- 5,51 zł

Dodano w dziale Opłaty 1093 dni temu