Informacja o wynikach kosultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi

I N F O R M A C J A

o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce w 2012 roku.

Konsultacje Programu przeprowadzono w dniach od 09.11.2011r do 16.11.2011r.

W konsultacjach udział wzięły następujące podmioty:

1) Ludowy Klub Sportowy GARBARZ
2) Koło Gospodyń Wiejskich REDZ
3) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich MARCOWIANKI
4) Stowarzyszenie ORKIESTRA DĘTA RYTM ZEMBRZYCE
5) Lokalna Inicjatywa Społeczna „NASZA GMINA”

Na spotkaniu w dniu 16.11.2011r. została zgłoszana zmiana dotycząca form współpracy finansowej, a mianowicie wprowadzenie dodatkowej formy.

Sugestie zgłoszone przez 3 podmioty zostały uwzględnione i dopisano do programu w pkt V. ust. d) o treści:
d) udzielanie pożyczek organizacjom na realizację zadań w sferze pożytku publicznego według zasad określonych odrębną uchwałą.

Zembrzyce, 17 listopada 2011r.

Maria Kus

Dodano w dziale Aktualności 3444 dni temu