Ostrzeżenie o gwałtownych wzrostach stanów wody

Data i godzina wydania: 07.05.2021 – godz. 12:11

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:17

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność

(śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu w tym również burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku : od godz. 13:00 dnia 07.05.2021 do godz. 22:00 dnia 07.05.2021

Obszar: Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Nidy, Czarnej, Kamiennej, Wieprza, Bugu oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 55%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dodano w dziale Ostrzeżenia i komunikaty 39 dni temu