Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Lokal użytkowy w budynku nr 120 w Marcówce, zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 1118, obręb Marcówka , KR1B//00034149/4
 1. Powierzchnia nieruchomości:
  powierzchnia użytkowa lokalu – 36,93  m2
 1. Opis nieruchomości:
  Lokal użytkowy w budynku nr 120 w Marcówce ( szkoła, w części po byłym Ośrodku Wczasowym „Jędruś”), składający się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 36,93 m2, z odrębnym wejściem.

  Lokal stanowi część budynku  w którym mieści się szkoła podstawowa.

  Budynek znajduje się w centralnej części wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. W pobliżu znajduje się strefa rekreacyjna, kościół, sklep.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  UP1 – tereny usług publicznych.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy, lokal jest już zagospodarowany.
 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie:
  umowa użyczenia na okres 3 lat,

  działalność związana z rozwojem działalności kulturalnej,

  siedziba koła gospodyń wiejskich.

      12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej
prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego
spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni
od dnia wywieszenia wykazu.

Dodano w dziale Aktualności 11 dni temu