Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zembrzyce

Zembrzyce, dnia 10.03.2021 roku

 

ZAWIADOMIENIE

DWUDZIESTA NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się w dniu 12 MARCA 2021 r.  tj. w piątek,

o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Podjecie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XIX/180/21 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na dofinasowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

3.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XIX/183/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna.

4.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XIX/184/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XIX/185/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna.

6.Zakończenie.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                                   Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Sesje Rady 44 dni temu