Ostrzeżenia meteorologicze o roztopach i wietrze

WOJEWÓDZKIE CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

 

Kraków, dnia 22 lutego 2012 r.

 

WB-I.6331.1.34.2012

 

                POWIATOWE

                CENTRA  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

 

OSTRZEŻENIE  nr 34

 

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGWPIB Oddział w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Roztopy/1

Obszar: województwo małopolskie

Ważność: (cz. urz.) od godz. 16:00 dnia 22.02.2012 do godz. 20:00 dnia 24.02.2012

Przebieg: Przewiduje sie stopniowy wzrost temperatury maksymalnej powietrza od 4°C do 7°C powodujący

topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Temperatura minimalna wyniesie od 0°C do 3°C. Prognozowana prędkość wiatru od 20 do 35 km/h z zachodu. Suma opadów w prognozowanym okresie wyniesie do 10mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

Uwagi:  Brak.

Dyżurny synoptyk Piotr Ramza

Godzina i data wydania godz. 14:56 dnia 22.02.2012

SMS IMGW PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/1

woj. małopolskie od 16:00/22.02 do 20:00/24.02.2012 wzrost temp. do 7 st. opady 10 mm, wiatr 35 km/h.

O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody  Małopolskiego.

Tel.   012:   392-11-15,  392-13-00

Fax.  012:   422-72-08,  392-19-98.

 

 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

insp. wojewódzki  Dariusz BRODZIŃSKI

Do wiadomości:

 1. KW PSP
 2. KW Policji
 3. WSzW
 4. PKP
 5. Zakład Energetyczny
 6. GDDKiA
 7. ZDW
 8. PKS
 9. RDA
 10. WZK MUW O/Z w Nowym Sączu
 11. WZK MUW O/Z w Tarnowie
 12. Urząd Żeglugi Śródlądowej

13.   a/a

 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

 

Kraków, dnia 22 lutego 2012 r.

 

WB-I.6331.1.35.2012

 

                POWIATOWE

                CENTRA  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

 

OSTRZEŻENIE  nr 35

 

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGWPIB Oddział w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar : województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.): od godz. 08:00 dnia 23.02.2012 do godz. 20:00 dnia 23.02.2012

Przebieg: Przewiduje sie wystąpienie wiatru o średniej prędkości 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu. Wysoko w górach (powyżej 1200m n. p. m.) porywy wiatru mogą osiągać do 130 km/h, z północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

Uwagi: Nadal obowiązuje OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 34 wydane o godz. 14:56 dnia 22.02.2012.

Dyżurny synoptyk:  Piotr Ramza

Godzina i data wydania:  godz. 15:16 dnia 22.02.2012

SMS IMGW PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj. małopolskie od 08:00/23.02 do 20:00/23.02.2012 kierunek zachód,

prędkość 35 km/h, porywy 75 km/h

            O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody  Małopolskiego.

Tel.   012:   392-11-15,  392-13-00

Fax.  012:   422-72-08,  392-19-98.

 

 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

insp. wojewódzki  Dariusz BRODZIŃSKI

Do wiadomości:

 1. KW PSP
 2. KW Policji
 3. WSzW
 4. PKP
 5. Zakład Energetyczny
 6. GDDKiA
 7. ZDW
 8. PKS
 9. RDA
 10. WZK MUW O/Z w Nowym Sączu
 11. WZK MUW O/Z w Tarnowie
 12. Urząd Żeglugi Śródlądowej

13.   a/a