Informacja o wynikach przetrgu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), podaję do publicznej wiadomości:

 Informację o wynikach przetargu  ustnego  nieograniczonego
który odbył się w dniu  12 września 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce
34-210 Zembrzyce 540
/sala sesyjna/

 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne Gminy Zembrzyce, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 1182 i 1183, położonej w Tarnawie Dolnej, objętej księgą wieczystą KR1B/00066076/4

Cena wywoławcza nieruchomości                                         -     27.807,84 zł

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – 28.088,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2 (wspólnie występujące)
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0
nabywca  nieruchomości  – Maria i Krzysztof Łasak.

 

Dodano w dziale Aktualności 313 dni temu