Budowa boiska do koszykówki przy Zespole Szkół w m. Zembrzyce

 

Budowę boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół w miejscowości Zembrzyce o powierzchni 420m2 wraz z wyposażeniem boiska oraz liniami boiska wyznaczającymi pole gier.

Celem jest rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Zembrzyce.

Czas trwania operacji 28.03.2011 do 10.12.2012.

 Wartość projektu:41 916,40 zł

Kwota dofinansowania w ramach PROW oś 4 Leader:23 249,00 zł.

Dodano w dziale Zrealizowane 2087 dni temu