Remont mostu na rzecze Skawie w Zembrzycach

Most na rzece Skawie odgrywa bardzo ważną rolę dla właściwego funkcjonowania Gminy Zembrzyce. Dzięki niemu mieszkańcy poszczególnych sołectwa mają zapewnioną optymalną komunikację z instytucjami znajdującymi się w Zembrzycach. Po jego zniszczeniu w wyniku powodzi w 2010 roku most był nieprzejezdny.

W wyniku remontu, przeprowadzonych zmian konstrukcyjnych

i wprowadzonych rozwiązaniach projektowych obiekt ten zmienił swój charakter, jest wykorzystany jako most z przeznaczeniem dla samochodów do 3,5 tony i dla komunikacji zbiorowej.

Inwestycja ta była zrealizowana ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ( 1350 000 zł)  i ze środków własnych Gminy Zembrzyce (511 274 zł) .

Zadanie było realizowane przez Urząd Gminy Zembrzyce w IV kwartale 2011 roku.

Uroczyste otwarcie wyremontowanego mostu nastąpiło w dniu 3 lutego 2012 roku.

 

Dodano w dziale Inwestycje 2761 dni temu