Spotkanie informacyjne z przedstawicielami ZUS

Zapraszamy mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące wejścia w życie  z dniem 01.10.2017 roku przepisów obniżających wiek  emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dyżur pracowników ZUS odbędzie się w dniu 25 września 2017 roku w godzinach od 11:30 do 14: 30 w Urzędzie Gminy Zembrzyce w Sali Sesyjnej.

Przedstawiciel ZUS :
-   wyjaśni zasady przyznawania emerytury
-   przekaże informacje, które mogą być pomocne w wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę
-   wyjaśni jakie dokumenty należy złożyć w celu ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości.

Dodano w dziale Aktualności 308 dni temu