Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę dotychczasowym użytkownikom

Wójt Gminy Zembrzyce
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 poz. 2147) informuje o wywieszeniu w Urzędzie Gminy Zembrzyce wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zembrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę dotychczasowym użytkownikom.

Wykaz został wywieszony na okres od dnia 03.03.2017 r. do  dnia 30.03.2017 r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Zembrzyce  tel. 33/8746002.

Dodano w dziale Aktualności 445 dni temu