Ceny i stawki na rok 2013 GZWiK w Zembrzycach

Zgodnie z uchwalonymi na sesji Rady Gminy Zembrzyce uchwałami  z dnia 30 listopada 2012 r., Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach przedstawia następujące ceny i stawki na 2013 rok:

- opłata ponoszona przez właścicieli nieruchomości za ścieki pochodzące z opróżniania zbiorników bezodpływowych i dowożonych do oczyszczalni w Zembrzycach  wynosi –

17,59 zł /m3 + 8 % VAT = 19,00 zł/ m3

Opłaty za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Zembrzyce na okres od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. wynoszą:

1)      od gospodarstw domowych w wysokości 3,20 zł od osoby pełnoletniej oraz po 1,60 zł od dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, przy czym trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione z opłat, zameldowanych (na pobyt stały lub czasowy) miesięcznie brutto,

2)      za sprzedaż worków kolorowych na odpady – 1,00 zł brutto za szt.

3)      za sprzedaż worków czarnych– 1,50 zł brutto za szt.

4)      za sprzedaż worków na popiół – 2,50 zł brutto za szt.

5)      od budynków letniskowych w wysokości 50,00 zł półrocznie brutto.

 

Ceny i stawki za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków wynoszą:

1)      gospodarstwa domowe

woda – 3,35 zł/m3 brutto

ścieki – 4,43 zł/m3 brutto

opłata abonamentowa – 3,35 zł brutto

2)      pozostali odbiorcy

woda – 4,75 zł/m3 brutto

ścieki – 4,86 zł/m3 brutto

opłata abonamentowa – 3,35 zł brutto

 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach przedstawia następujące informacje dotyczące terminów zbiórek odpadów komunalnych
i wielkogabarytowych na rok 2013:

Styczeń – 14, 28

Luty – 11, 25

Marzec – 11, 25

Kwiecień – 15, 29

Maj – 13, 27

Czerwiec – 10, 24

22 kwietnia – zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Od 1 lipca 2013 r. będą obowiązywać nowe zasady odbierania odpadów.
Mieszkańcy zostaną powiadomieni o terminach odbioru.

 

Cena za 1 roboczogodzinę pracy ciągnika z kosiarką:

- ciągnik KSU V424 przy koszeniu – 76,42 zł netto; 94,00 zł brutto

 

 

 

Dodano w dziale Aktualności , Opłaty 2771 dni temu