ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją i ubiegają się o zasiłek, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera teraz takie dane automatycznie.

Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

Dotychczas skierowani na kwarantannę lub objęci izolacją domową, ubiegając się o wypłatę zasiłku, musieli dostarczać decyzje sanepidu do ZUS lub pracodawcy oraz posiadać zwolnienie lekarskie z powodu przebywania w izolacji domowej. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podkreślają, że zdają sobie sprawę w jak trudnej sytuacji znajdują się osoby, które są na kwarantannie lub izolacji. Z myślą o nich podjęto decyzję, że ZUS będzie sam pozyskiwać dane o osobach, które odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej i udostępniał je płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.

Pracownicy skierowani na kwarantannę lub objęci izolacją domową powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać telefonicznie lub mailowo.

Dodano w dziale Aktualności 34 dni temu