Wykazy nieruchomości

Podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:

- przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie – wykaz nr: 1, 2, 3, 4;

- przeznaczonych do oddania w najem – wykaz nr 5,

- przeznaczonych do oddania w dzierżawę – wykaz nr 6.

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 73 dni temu