Złaz Samorządowców w Zembrzycach

W sobotę 26 sierpnia 2017 odbył się XXII Międzynarodowy Babiogórski Złaz Samorządowców zorganizowany przez Gminę Zembrzyce, Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich zrzeszające 14 gmin oraz Zdrużenie Babia Hora ze Słowacji.  Celem złazu jest promowanie rodzimych  miejscowości, podziwianie piękna krajobrazów i przyrody, ale przede wszystkim tworzenie wśród wspólnoty samorządowej przyjaznej atmosfery i integracji społeczności lokalnej, mieszkającej po obydwu stronach Babiej Góry. W tym roku zdobywaliśmy szczyt  Starowidz,  leżący w paśmie Chełmu gdzie odprawiono Mszę Świętą w intencji uczestników złazu i mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia. Uroczystej koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył ks. prof. dr .hab. Maciej Ostrowski wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,  wraz z ks. Władysławem Biszko Dyrektorem Domu  Pielgrzyma w Brzuchowicach koło Lwowa, ks.Andrzejem Lichosytem Kanclerzem UP JPII  w Krakowie, ks. Janem Kapustą Proboszczem Parafii w Zembrzycach, ks. Markiem Śladowskim pochodzącym z Suchej Beskidzkiej. Natomiast po zakończeniu  wędrówki na boisku LKS organizatorzy przygotowali dla uczestników tradycyjny poczęstunek. Były konkursy, pokazy, dmuchane atrakcje i animacje dla najmłodszych  oraz wspólne śpiewy i zabawa. Kulminacyjnym wydarzeniem złazu była prezentacja sceniczna poszczególnych grup złazowych.
Rozdano nagrody i drobne upominki w różnych kategoriach:

- najliczniejsza grupa – I miejsce Budzów 140 osób, II Lanckorona 130 osób, III Stryszawa 113 osób

– najbardziej rozśpiewana grupa: I Stryszawa, II Budzów, III Mucharz

– najliczniejsza rodzina: Rodzina Pieronkiewiczów z Budzowa 36 osób, Rodzina Zadorów z Zembrzyc 34 osoby, Rodzina Lachów z Koszarawy 30 osób, Kozików z Lanckorony 20 osób.

–  najstarszy uczestnik: Emil Lach z Koszarawy, Janina Bernacka z Lanckorony, Stefan Mrowiec z Budzowa i Czesław Brzeski z Zembrzyc.

– najmłodszy uczestnik Paweł Ibisz 2,5 mies. z Koszarawy, Wojciech Dudek 5 mies. z Bystrej Sidziny, Gabriel Nitecki 7 mies. Budzów.

Cała impreza odbyła się przy pięknej słonecznej pogodzie, przyjaznej atmosferze licznie przybyłych samorządowców wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

Fot. B. Dobisz

Dodano w dziale Aktualności 263 dni temu