Terminy zbiórek odpadów komunalnych oraz terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami w 2018 roku

Terminy zbiórek odpadów komunalnych rok 2018

            Styczeń – 8,22,29                                                                Lipiec 2,9,16,30

            Luty – 12,26                                                                           Sierpień 6,20,27

            Marzec – 12,26                                                                     Wrzesień – 3,17

            Kwiecień – 9,16,30                                                              Październik  – 1,15,29

            Maj – 7,21                                                                               Listopad – 5,19

            Czerwiec – 4,18                                                                    Grudzień – 3,17

19 marca, 25 czerwca, 24 wrzesień, 26 listopad – mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu eklektycznego i elektronicznego.

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami:

- do 15 marca

- do 15 maja

- do 15 września

- do 15 listopada

Opłatę można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zembrzyce nr 81 8128 0005 0000 0462 2000 0020, u inkasenta (sołtys) lub w kasie Urzędu Gminy.

Dodano w dziale Komunikaty i Ogłoszenia , Opłaty 718 dni temu