Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani Anna BOJĘŚ, zam. Wadowice

UZASADNIENIE:

Pani Anna Bojęś posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną wymaganą na przedmiotowym stanowisku.

Posiada wykształcenie o kierunku inżynieria środowiska, wieloletnie doświadczenie
w kierowaniu pracownikami w jednostce samorządu terytorialnego. Dodatkowo posiada uprawnienia budowlane, w tym uprawnienia do projektowania i nadzorowania sieci instalacji sanitarnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

W toku postępowania rekrutacyjnego wykazała się wiedzą merytoryczną i zdobyła najwyższą ilość punktów.

inż. Eugeniusz Stypuła
Wójt Gminy Zembrzyce

 

Dodano w dziale Ogólne 2593 dni temu