WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2021 ROKU

Do konkursu przystąpiła 1 organizacja:
LKS „TARNAWIANKA” Tarnawa Dolna

Oferta złożona przez LKS „TARNAWIANKA” Zembrzyce spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji  w kwocie 30.000 zł.
W związku z tym postanowiono przyznać dotację w kwocie 30.000 zł.

Dodano w dziale Aktualności 29 dni temu