Odbiór i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zembrzyce, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w 2019 r.

Odbiór i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zembrzyce, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w 2019 r.
Nr referencyjny postępowania : RIR.271.13.2018

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : usługi

 

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.13.2018 » (12.3 MiB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.10.2018r.:

RIR.271.13.49.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.11.2018r.:

zawiadomienie RIR.271.13.51.2018

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 215 dni temu