Nowe taryfy za wodę i ścieki dla mieszkańców Gminy Zembrzyce.

Wysokości cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

obowiązujące od 01 września 2018 roku

Nowe taryfy za wodę i ścieki  dla mieszkańców Gminy Zembrzyce.

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących procedury zatwierdza taryf za wodę i ścieki.   Obecnie taryfy są zatwierdzane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nie jak dotychczas przez Radę Gminy. Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzją KR.RET.070.293.2018 z dnia 30 lipca 2018 roku zatwierdził nowe taryfy dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach na okres 3 lat. Taryfy na najbliższe 12 miesięcy przedstawiają poniższe tabele.

Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące od września 2018 roku

Gospodarstwa domowe Cena za 1 m 3 wody 4,51 netto 4,87 brutto
Opłata abonamentowa miesięczna 5,10 netto 5,51 brutto
Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 wody 5,24 netto 5,66 brutto
Opłata abonamentowa miesięczna 5,10 netto 5,51 brutto

Taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od września 2018 roku

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,23 netto 6,73 brutto
Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

5,24 netto 7,66 brutto

Dotychczas taryfy za wodę i ścieki były znacznie niższe, przy czym gmina dopłacała do każdego m3 wody zużytej przez gospodarstwa domowe kwotę 0,39 zł, i dopłacała do każdego m3 odprowadzanych przez gospodarstwa domowe ścieków kwotę 0,84 zł.

W związku z wprowadzeniem nowych taryf  Wójt Gminy zaproponował by gmina zwiększyła dopłaty do taryf dla gospodarstw domowych do końca 2018 roku w takiej wysokości by cena końcowa dla mieszkańców gminy nie wzrosła.   Rada Gminy Zembrzyce podjęła Uchwałę Nr XXXVI/302/18 z dnia 24.08.2018 roku,  na mocy której zwiększona została wysokość dopłaty do wody i zużytych ścieków przez gospodarstwa domowe. W efekcie gmina będzie dopłacać 1,11 zł  do 1 m3 wody i 1,73 zł do 1 m3 odprowadzanych ścieków przez gospodarstwa domowe.

W efekcie cena końcowa, za wodę i ścieki  dla gospodarstw domowych do końca 2018 roku nie ulegnie zmianie i pozostanie w wysokości dotychczasowej tj.:

cena za 1 m3 wody – 3,67 zł brutto

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 4,86 zł brutto.

W przypadku pozostałych odbiorców ceny wzrosną i będą wynosić zgodnie z taryfami zatwierdzonymi Decyzją  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Do pobrania

  • KR.RET.070.293.2018_Decyzja1 - - Pobierz »
    Rozmiar: 127.20 KB
Dodano w dziale Opłaty 462 dni temu