Postanowienie nr 69/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Zembrzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 66 dni temu