Odbiór i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zembrzyce, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w 2020 r.

Odbiór i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zembrzyce, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości  wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe  w 2020 r.

 

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.5.2019

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : usługi

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.5.2019 » (13.8 MiB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP z dnia 10.06.2019r.:

RIR.271.5.2019 ogloszenie o zmianie ogloszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 10.06.2019r.:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.06.2019r.:

RIR.271.5.7.2019

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 18.06.2019r.:

RIR.271.5.8.2019

 

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 690 dni temu