Pierwsza Sesja Nowej Rady Gminy Zembrzyce

W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się I Sesja Nowej Rady Gminy Zembrzyce, na której radni i wójt Łukasz Palarski  złożyli ślubowanie.

Na pierwszej sesji wybrano Przewodniczącego  Rady Gminy Zembrzyce, funkcję tę pełnić będzie Pan Grzegorz Józefowski.

Natomiast Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zembrzyce została wybrana Pani Katarzyna Biedrawa.

Radni uchwalili także składy stałych komisji rady.  Na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska została powołana Pani Małgorzata Góralik.

Funkcję Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Edukacji , Kultury i Sportu  będzie pełnić Pani Jolanta Fidelus.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Grzegorz Nieciąg i Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Pan Andrzej Mróz.

Dodano w dziale Aktualności 155 dni temu