Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 28 maja 2014 r. do 26 czerwca 2014 r. podjęto oprócz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1.Pozyskano środki na modernizację boiska sportowego w Tarnawie Dolnej w wysokości 550 000 zł od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2. Ogłoszono przetargi na

  • utworzenie placu szachowego w miejscowości Śleszowice wraz z budową chodnika,
  • remont dróg na terenie Gminy Zembrzyce w 2014 r. – etap II :

a) droga rolnicza Na Zarębek w Marcówce,

b) „Pindele-Janikówka” w Marcówce,

c) „Do Pajora” w Zembrzycach

d) przebudowa odcinka drogi gminnej „Słowackiego” w Zembrzycach, polegająca na zarurowaniu istniejącego rowu odwadniającego,

e) Przebudowa odcinka drogi gminnej „Dąbrowy” w Marcówce, polegająca na zarurowaniu istniejącego rowu odwadniającego.

3. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na budowę ogrodzenia wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Śleszowice.

4. Podpisano umowę na roboty remontowe w budynku Świetlicy Wiejskiej w Tarnawie Górnej.

5. Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej budowy parkingu w miejscowości Tarnawa Dolna, został on pozytywnie zatwierdzony przez LGD „Podbabiogórze”.

6. Zakończono i odebrano zadanie pn.: Modernizacja drogi gminnej Do Borysa w Tarnawie Dolnej.

7. Zakończono i odebrano zadanie pn.: Remont drogi gminnej „Koźle” w Zembrzycach.

8. Wykonano przebudowę odwodnienia poprzecznego w drodze „Ruski-Grygle” .

9. Wykonano czyszczenie rowu przydrożnego przy drodze „Tarnawska Góra”.

10. Zakupiono i rozwieziono materiały betonowe na drogi (korytka, kliniec).

11. Zakupiono materiały betonowe na drogi (korytka, kliniec)  zgodnie z wnioskami z Funduszu Sołeckiego z Tarnawy Dolnej i Tarnawy Górnej.

12. Dokonano  przepięcia wody i odcięcie  zbiornika „ U Bika”  w Tarnawie Dolnej .

13. Przeprowadzono konkursy na:

- stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zembrzycach – funkcję dyrektora nadal będzie sprawowała Pani Elżbieta Fidelus

- stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śleszowicach – funkcję dyrektora nadal będzie sprawowała Pani Katarzyna Targosz.

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 2113 dni temu