Przyjęcie i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów biodegradowalnych, odpadów higienicznych, popiołu, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z terenu Gminy Zembrzyce w 2020r.

Przyjęcie i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów biodegradowalnych, odpadów higienicznych, popiołu, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z terenu Gminy Zembrzyce w 2020r.

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.9.2019

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : usługi

 

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.08.2019r.:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.9.2019 » (12.7 MiB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 16.09.2019r.:

RIR.271.9.17.2019 » (523.3 KiB)
Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 602 dni temu