Bankowa obsługa budżetu Gminy Zembrzyce i jednostek organizacyjnych w latach 2019-2022

Bankowa obsługa budżetu Gminy Zembrzyce i jednostek organizacyjnych w latach 2019-2022
Nr referencyjny postępowania : RIR.271.14.2018

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : usługi

 

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.14.2018 » (108.4 MiB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

RIR.271.14.56.2018 ogloszenie

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 242 dni temu